Ouders zeer tevreden over Tenniskids seizoen

Het voorjaarseizoen van de Tenniskids World Tour zit er alweer een tijdje op. Om te weten hoe het afgelopen seizoen is bevallen werd de mening gepeild onder ouders van kinderen, clubs en trainers. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Maar liefst 85% van de ouders beoordeelde het afgelopen seizoen met een zeven of hoger.

Speelmoment

De zondagochtend is al een tijdje het vaste speeldag van de Tenniskids World Tour. Een overgroot deel van de ouders (74%), clubs (85%) en trainers (79%) en ouders (74%) ervaren dit speelmoment als goed tot zeer goed. Een vergelijkbaar beeld is er te zien over de Groene competitie, waarbij de speeldag verzet is van woensdag naar zondag. Dit voorjaarseizoen werd er op wekelijkse basis gespeeld, maar waren de kinderen vrij tijdens vakanties, feestdagen (behalve eerste en tweede paasdag) en competitiespeeldagen op de club. De meeste clubs (45%) en trainers (43%) zien dit als hun favoriete speelfrequentie. Ouders hebben een lichte voorkeur voor eens per twee weken een speelronde, waarbij er ook tijdens speeldagen van de reguliere competitie getennist wordt. Clubs ervaren echter problemen met het spelen tijdens competitiedagen vanwege de druk op de baancapaciteit die vooral Tenniskids oranje met zich meebrengt.

Bij de organisatie van een Tenniskids toernooi op de club, geeft een kleine negentig procent van de ondervraagden aan dat de voorkeur uitgaat naar het spelen op één dagdeel. De populairste toernooiopzet is de vorm waarbij er gespeeld wordt in poules, al dan niet gevolgd door een winnaars- en verliezerspoule.

Alles-in-1

Ouders van kinderen blijken bovengemiddeld geïnteresseerd in het afnemen van een Alles-in-1-lidmaatschap voor hun kind. Ruim de helft geeft aan interesse te hebben in een dergelijk lidmaatschap. Met een totaalpakket krijgen de kinderen tennislessen, doen zij automatisch mee aan de competitie en nemen zij deel aan clubactiviteiten. Slechts een vijfde van de ondervraagde verenigingen biedt een Alles-in-1-pakket aan. Een kleine zestig procent van de clubs geeft aan te overwegen een dergelijk lidmaatschap aan te bieden.

Telling

Tijdens de afgelopen World Tour Oranje werd er tijdens elke wedstrijd vijf games gespeeld. De telling met twee gewonnen tiebreaks is afgeschaft. Een ander voordeel hiervan is dat tijdens een dubbelspel elke speler in elk geval één servicegame speelt. Die verandering kon rekenen op bijval van zowel ouders (78%), clubs (82%) als trainers (81%). In de praktijk bleek wel dat in sommige gevallen de kinderen bij een 3-0 stand weinig waarde meer hechtten aan de laatste twee games. Bij de invulling van Competitie Nieuwe Stijl voor het nieuwe seizoen wordt deze feedback meegenomen.

Tenniskids Blauw

Ook Tenniskids Blauw kan rekenen op enthousiasme. Van de ondervraagde ouders geeft 38% aan dat zij hun kind zouden willen aanmelden voor Tenniskids Blauw. Daarnaast geeft een kwart aan dit te overwegen. De voornaamste reden om een kind niet aan te melden voor Tenniskids Blauw is dat ouders het behalen van het zwemdiploma prefereren boven tennis.

Iets meer dan een kwart van de ondervraagde clubs biedt de tennisvorm voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud aan, terwijl een derde van de trainers reeds lessen aanbiedt voor deze doelgroep en. Daarnaast overweegt 45% van de trainers dit te doen.

Informatievoorziening

Over de informatievoorziening vanuit de clubs over Tenniskids waren de ouders over het algemeen zeer te spreken. Slechts 8% beoordeelde die communicatie met een onvoldoende. Ruim drie vierde van de communicatie wordt verzorgd via email. Ook werden ouders via ouderbijeenkomsten (31%), nieuwsbrieven (18%) en folders (9%) geïnformeerd. De helft van de ouders gaven aan het op prijs te stellen als ook de KNLTB een rol speelt in de informatievoorziening.