Rode competitie regels

Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen een uur korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de Rode competitie.

De verenigingen ontvangen voor meer plezier direct de gehele afdeling tijdens een hostdag, bestaande uit ongeveer 18-26 kinderen. Alle kinderen ontvangen in het voorjaar een Tenniskids Magazine met gave verhalen, tips en plakplaatjes. Bij een voldoende deelname ontvangen de kinderen ook nog eens een uitnodiging voor het Tenniskids Feest. In het najaar ontvangen de deelnemers een event kalender. Ruim 13.000 kinderen nemen elk voorjaar en/of najaar deel aan de Rode en Oranje competitie.

Hoe werkt het?

  • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
  • Kinderen zijn van geboortejaar 2013 t/m 2010 en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2008). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2015).
  • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
  • Er wordt met rode ballen gespeeld. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
  • Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door baancapaciteiten niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15:00 aanvangen. Totale speelduur van de dag is maximaal 1 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 10.30 uur).
  • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
  • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
  • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

Vragen over invallen, indelen of de organisatie van de Rode competitie?

Ben je ouder en/of teambegeleider en heb je vragen over bijvoorbeeld invallen in een team of de organisatie van de Rode competitie? Check de veelgestelde vragen of stuur een mail naar tenniskids@knltb.nl.